Κυριακή, 11 Μαΐου 2014

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και μια αφίσα!


Είτε την αποκαλούμε Μαμά, είτε Μανούλα, είτε Μάνα, είτε Mother είτε...

    Moeder,                                           Haakui,
Mëmë, Ahm, Mai, Matka,                      Taica, Ana, Ama,  Ma,
Màder, Mèder, Majka, Mãe, Madèr, Mamm, Majka, Macii, Matre, Mamma, 
Bata, Dai, Mare, Inahan, Nanay, Nana, Mati, Majka, Abatyse, Mor, Moeder, Moer, 
Mére, Mama, Mom, Patrino, , anjo, Ema, Móðir, Äiti, Moeder, Mère, Maman, Emo, Emä, Nanay, 
Kantaäiti, Äiti, Mari, Nai, Mutter, Màna, Salentino, Mána, Makuahine, Ma, Maji, Anya, Fu, Móðir, Iloy, 
Nanay, Nay, Induk, Ibu, , iang, Nyokap, Máthair, Madre, Okaasan, Haha, Madre, Amma, Daya, Uma, Ama,
Mater, Mai, Maire, Moder, Mojer, Mam, Motina, Madar, Vieja, Majka, Reny, Emak, Omm, Madar, Inahan,
Kantaäiti, Äiti, Mari, Nai, Mutter, Màna, Salentino, Mána, Makuahine, Ma, Maji, Anya, Fu, Mater, Maire,
Haakui, uke, Ñuque, Aayi, `eh, Medra, Madre, Maire, Mytyr, Mädra, Madr, Mare, Matka, Mãe, Mai, Fu,
Mataji, Pabo, Matu'a Vahine, Mèdra, Mèder, Maica, Mat', Eadni, Tina, mamai, Madre, Majka, Amai, 
Matri, Matka, Máti, Madre, Mamá, Mami, Mzazi, Mzaa, Mor, Morsa, Mueter, Amma, Mare, Anne, 
Ana, Valide, Eje, Mati, Ammee, Mare, Mamm', me, Mére, Mam, Muter, Moæ, Μητέρα, Μαμά, 
Μανούλα, Μάνα, Mother, Moeder, Ma, Nënë, Mëmë, Ahm, Mai, Ma, Taica, Ana, Ama,
 Matka, Màder, Mèder, Majka, Mãe, Madèr, Mamm, Majka, Macii, Matre, 
Mamma, Bata, Dai, Mare, Inahan, Nanay, Nana, Mati, Maire,
Majka, Abatyse, Mor, Moeder, Moer, Mére, Mána,
Mama, Mom, Patrino, , anjo, Ema, 
Móðir, Äiti, Moeder, Vieja,
Mère, Maman, Äiti,
Emo, Emä
Μαμά,
Ma

...είναι η ίδια, μοναδική, αγαπημένη μαμά για τον καθένα μας...

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες με ένα Printable από το MommyWiki!


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...